Moja rodzina

ul. Reymonta 11/13
87-800 Włocławek

TEL: 518 014 526
sekretariat czynny we wtorki, środy, PIątki w godz. 15-17

15 października - Dzień Pamięci o Dzieciach Utraconych

Ideą tego Dnia, jest przypomnienie, że dziecko, które umiera w którymkolwiek momencie swojego życia, choćby przed narodzinami, jest takim samym człowiekiem, jak ty czy ja. Należy mu się szacu-nek, godne traktowanie i godny pochówek. Chodzi także o to, aby najbliższym zmarłego dziecka możliwość przeżywania żałoby.

Stwórzmy w naszej przestrzeni życia rodzinnego, społecznego, instytucjonalnego miejsce dla osób przeżywających dramat utraty dziecka nienarodzonego. Pomoc profesjonalna: wsparcie duchowe, psychologiczne, prawne, są istotne i niezastąpione. Ale i proste gesty sąsiedzkie, przyjacielskie, gesty chrześcijańskiej miłości, dają przyzwolenie na bycie ze swoim cierpieniem w atmosferze ak-ceptacji i zrozumienia. 

Szczególnym miejscem pamięci o zmarłych są cmentarze. Na wielu z nich w naszej diecezji istnieją już także groby zbiorowe Dzieci Utraconych (we Włocławku na cmentarzu przy ul. Chopina, w tzw. kwaterze dzieci).

Więcej informacji o pomocy (prawnej, psychologicznej, duchowej, medycznej) dla rodziców prze-żywających stratę dziecka można znaleźć na portalu internetowym dlaczego.org.pl oraz serwisie poronienie.pl.