III Kongres Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej

13.10.2018 - Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu