W ciągu minionego roku w Centrum odbyło się kilka spotkań, w których uczestniczyły pary małżeńskie. Tematem wiodącym tych spotkań było zainteresowanie i ukazanie uczestnikom, jak wielką rolę w życiu odgrywa umiejętność dialogu. Uświadomienie sobie różnic w postrzeganiu rzeczywistości i działaniu kobiety i mężczyzny, znajomość kilku prostych (choć często niełatwych w zastosowaniu) zasad dialogu może zmienić relacje w małżeństwie, rodzinie, a także w każdym innym środowisku.