Moja rodzina

ul. Reymonta 11/13
87-800 Włocławek

TEL: 518 014 526
sekretariat czynny we wtorki, środy, PIątki w godz. 15-17

Problemów w życiu polskiej rodziny nie brakuje. Wciąż pojawiają się nowe, np. te związane z problemem emigracji zarobkowej, funkcjonowania i wychowywania tzw. eurosierot. Pozostają też stałe kwestie: niedojrzałość emocjonalna, nieprzystosowanie społeczne, niezrozumienie wśród małżonków, różne uzależnienia. Choć z różnych badań przeprowadzanych wśród młodych wynika, że Polacy rodzinę stawiają na bardzo wysokim miejscu wśród celów i priorytetów życiowych, te wyniki nie mają tak dobrego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wzrasta ilość rozwodów, co jest bardzo niepokojącym zjawiskiem. Troska o rodzinę jest wpisana w pracę duszpasterską Kościoła w Polsce. Jednak wobec większych zagrożeń dla rodziny, istniejących w naszej rzeczywistości, z pewnością konieczność pracy na rzecz rodziny i pomocy rodzinie będzie stałą potrzebą życia duszpasterskiego.