Program rozwoju psycho-duchowego
”Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

W Centrum prowadzimy grupę pracującą w oparciu o program Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia. O szczegółowych terminach zapisów będziemy informować w aktualnościach.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Osoby pełnoletnie:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • z zaniżoną samooceną,
 • z tendencją do izolowania się,
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
 • zranione w dzieciństwie,
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
 • pragnące zmiany swojego życia na lepsze,
 • szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem.

Praca z programem obejmuje:

 1. Osobistą pracę nad 12. krokami z pomocą materiałów formacyjnych.
 2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się proble-mach i wolnych pytaniach. Zazwyczaj spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i trwają do 2 godzin.

DWANAŚCIE KROKÓW

 1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
 5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszyst-kim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.
 10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

MODLITWA O POKÓJ  DUCHA

O Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć
w świadomości upływającego czasu.
Pozwól mi rozkoszować się chwilą
w świadomości jej ograniczenia.
Pozwól mi zaakceptować konieczność,
jako drogę do wewnętrznego pokoju.
Pozwól mi, za przykładem Jezusa,
przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,
a nie, jakim ja chciałbym, aby był.
Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,
jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.
Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu
i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą
w życiu wiecznym.
Amen.