Paweł Grzegorowski

Mąż i ojciec
Teolog, doradca życia rodzinnego, ewangelizator