Zdzisław Przybył

Doradca życia rodzinnego.
Mąż i ojciec trzech dorosłych synów.
Studia na Politechnice, wydział elektryczny.
Studia teologiczne, specjalizacja z zakresu rodziny.
Studia podyplomowe oraz doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego.
Dodatkowe zagadnienia: rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, problematyka uzależnień.