Lidia Wiśniewska

Psycholog, mediator, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (mgr – 2007, dr – 2011), ukończyła studia podyplomowe z mediacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008). W latach 2010–2011 pracowała jako psycholog w Poradni Psychologicznej przy Poradni Zdrowia KUL. W Centrum zajmuje się poradnictwem psychologicznym i mediacjami a także prowadzi grupy wsparcia i zajęcia z zakresu psychoedukacji.  Pracuje z małżeństwami, osobami przeżywającymi kryzys, a także  z osobami z trudnościami w akceptacji siebie i swojego ciała. Poza Centrum pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz teorii osobowości.