Moja rodzina

ul. Reymonta 11/13
87-800 Włocławek

TEL: 518 014 526
sekretariat czynny we wtorki, środy, PIątki w godz. 15-17

Celem warsztatów w podstawowej formie jest rozwijanie swoich umiejętności w relacjach z innymi ludźmi, szczególnie w zakresie komunikacji, zachowań asertywnych współpracy w grupie, rozwiązywaniu konfliktów. Korzystamy z terapii DBT, AT, elementów treningu asertywności.

Natomiast trening dla pracujących z osobami w procesie rehabilitacji może posłużyć w lepszym zrozumieniu swoich pacjentów/podopiecznych: psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, motywowania ich do zachowań społecznie akceptowanych, kształtowania u nich nawyków celowej aktywności i prowadzenia z nimi treningu zachowań społecznych.

Więcej informacji:

ks. Piotr Stolecki, tel. 518 014 847